Què és Calaix?

Calaix, és el dipòsit digital del Departament de Cultura. Neix amb la voluntat de garantir l’accessibilitat a la informació desde qualsevol lloc i moment, i també per garantir la transparència en la comunicació de l’activitat pública del Departament. Calaix vol ser, doncs, el mitjà preferent d’accés a la informació que es genera en el marc d’actuació del Departament.


Quins són els objectius de Calaix?

Els objectius de Calaix són:


 • Noves oportunitats en comunicació

 • Conservació de materials en diferents suports i a llarg termini

 • Organitzar les diferents col·leccions de documents

 • Donar a conèixer les investigacions

 • Donar valor al coneixement

 • Difondre els treballs especialitzats que es duen a terme a Catalunya a dins i fora del nostre territori

 • Facilitar informació sobre l’activitat del DCiMC

 • Contribuir a l’eAdministració

 • Col·laborar a l’avaluació de la investigació
Qui pot consultar, navegar o baixar documents a Calaix?

Calaix és un arxiu d’accés obert, qualsevol persona connectada a Internet pot visitar i usar aquest servei. Les restriccions pel que fa l’ús posterior dels documents digitals continguts s’especifiquen a la llicència Creative Commons que apareix a cada registre de Calaix o segons s’indica a l’apartat Avís Legal.


Quins beneficis ofereix Calaix?

Alguns dels beneficis que ofereix Calaix als autors són:


 • Visibilitat per a les seves obres

 • Distribució ràpida dels resultats dels seus treballs

 • Accés organitzat a les seves obres

 • Una URL permanent per a citar els seus treballs en qualsevol lloc

 • Preservació en el temps dels arxius digitals
Es poden imprimir els documents?

Els documents es poden imprimir amb ajut del programa Adobe Reader, sempre que no estigui anul·lada aquesta opció.


Els documents poden ser copiats o utilitzats il·legalment per altres?

Els documents poden ser copiats en un ordinador local. El format PDF ofereix l’avantatge de què, les funcions de “marcar text”, “copiar” o “imprimir” es poden anular i així s’ha fet en aquelles obres subjectes a drets d’autor. El risc d'un ús il·legal d'una publicació no és major que a les publicacions convencionals.


Es poden esborrar o modificar els documents de Calaix?

Per garantir l’autenticitat dels documents, s’exclou la possibilitat de canviar o esborrar els documents. D’aquesta manera els documents són equiparables a les publicacions impreses. Si l’autor desitja una correcció, ha d’incloure de nou el document modificat com si es tractés d’una nova edició en el cas de les publicacions impreses.


Però si trobo una errada en un registre, què puc fer?

Si trobes alguna errada, pots comunicar-la a l’administrador a través de l’apartat Comentaris i suggeriments.